VS365 đồng hành ủng hộ quỹ từ thiện Bạch Tâm Sen

Kể từ tháng 10-2022,

VS365 – Khỏe để yêu thương sẽ đồng hành cùng quỹ từ thiện Bạch Tâm Sen!

Chúng tôi sẽ quyên góp thay các Runners tham gia giải chạy để giúp Bạch Tâm Sen có nhiều hơn những nồi cháo yêu thương gửi tới các bệnh nhân đang điều trị ung thư cũng như người nhà bệnh nhân.

Hàng tuần, sáng thứ 7 chúng ta cùng lan tỏa yêu thương tới cộng đồng!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *